Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Privacyverklaring Nederlandse Interkelijke gemeente Denia

De website is door een storing een paar dagen niet bijgewerkt. De storing is verholpen en alles werkt weer normaal.
Home
 
 
 
 
 

 

Een introductie:

 

Sinds 1975 is in Denia een Nederlandse Interkerkelijke Gemeente gevestigd: een actieve gemeente, die mensen van diverse kerkelijke gezindten een thuis wil bieden voor het beleven van hun geloof.

Interkerkelijk houdt dan ook in: het Evangelie bezien vanuit verschillende standpunten en met respect voor elkaars overtuigingen. Dat doen zowel gemeenteleden als voorgangers.

 

Er worden predikanten uitgenodigd, die gedurende twee of drie maanden de diensten leiden en het pastoraat verzorgen. Daarnaast worden open morgens georganiseerd, waarin over allerlei zaken wordt gediscussieerd, filmavonden, lezingen enz. enz.

Kortom: een bloeiende gemeenschap aan de Costa Blanca!

 

Vanuit ons geloof staan wij midden in het leven.

Geloven is voor ons verrtrouwen en leven, zoals God het heeft bedoeld.

Daarbij vinden wij in de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie.

Dat geeft ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.

Daarom vormen wij een geloofsgemeenschap.

Iedereeen is bij ons welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond

 

Een rechtvaardige samenleving is, waar wij ons voor inzetten.

Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties gaan wij niet uit de weg.

 

De wekelijkse zondagsdiensten beginnen om 11 uur

Op maandag 1e Kerstdag is er ook een dienst om 11 uur.

Adres van de kerk: Calle Sanchis Guarnier 9, Denia

 

Financiele verantwoording
Kerkvoogdij

Diensten: Iedere zondag om 11.00 uur

N.B:

De dienst wordt iedere week opgenomen en is vanaf zondagavond via de website te beluisteren.

WYSIWYG Web Builder

In verband met mogelijke inbreuk op copyright

zijn afbeeldingen (voorlopig) verwijderd.

 

Routebeschrijving, coordinaten en adres van de kerk:

klik op plattegrond in het keuzemenu