Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Een Introductie:
Home
Home
 
 
 

 

Sinds 1975 is in Denia een Nederlandse Interkerkelijke Gemeente gevestigd: een actieve gemeente, die mensen van diverse kerkelijke gezindten een thuis wil bieden voor het beleven van hun geloof.

Interkerkelijk houdt dan ook in: het Evangelie bezien vanuit verschillende standpunten en met respect voor elkaars overtuigingen. Dat doen zowel gemeenteleden als voorgangers.

 

Er worden predikanten uitgenodigd, die gedurende twee of drie maanden de diensten leiden en het pastoraat verzorgen. Daarnaast worden open morgens georganiseerd, waarin over allerlei zaken wordt gediscussieerd, filmavonden, lezingen enz. enz.

Kortom: een bloeiende gemeenschap aan de Costa Blanca!

 

Vanuit ons geloof staan wij midden in het leven.

Geloven is voor ons verrtrouwen en leven, zoals God het heeft bedoeld.

Daarbij vinden wij in de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie.

Dat geeft ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.

Daarom vormen wij een geloofsgemeenschap.

Iedereeen is bij ons welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond

 

Een rechtvaardige samenleving is, waar wij ons voor inzetten.

Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties gaan wij niet uit de weg.

 

Gegevens Kerkvoogdijstichting
Privacy Statement Kerk Denia

 

***Waarschuwing***:

Als U gebeld wordt door iemand, die zegt te bellen namens Microsoft, beeindig het gesprek!

Microsoft belt NOOIT naar klanten. Het is een truc van oplichters, die op deze manier bankgegevens of wachtwoorden willen achterhalen. Aan de Costa is al een aantal mensen zo beroofd. U bent gewaarschuwd!!