Privacy Statement Kerk Denia
Gegevens Kerkvoogdijstichting
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Een Introductie:
Sinds 1975 is in Denia een Nederlandse Interkerkelijke Gemeente gevestigd: een actieve gemeente, die mensen van diverse kerkelijke gezindten een thuis wil bieden voor het beleven van hun geloof.
Interkerkelijk houdt dan ook in: het Evangelie bezien vanuit verschillende standpunten en met respect voor elkaars overtuigingen. Dat doen zowel gemeenteleden als voorgangers.

Er worden predikanten uitgenodigd, die gedurende twee of drie maanden de diensten leiden en het pastoraat verzorgen. Daarnaast worden open morgens georganiseerd, waarin over allerlei zaken wordt gediscussieerd, filmavonden, lezingen enz. enz.
Kortom: een bloeiende gemeenschap aan de Costa Blanca!

Vanuit geloof staan wij midden in het leven.
Geloven is voor ons verrtrouwen en leven, zoals God het heeft bedoeld.
Daarbij vinden wij de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie.
Zij geven ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.
Daarom vormen wij een geloofsgemeenschap.
Iedereeen is bij ons welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond

Een rechtvaardige samenleving is, waar wij ons voor inzetten.
Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties gaan wij niet uit de weg.

UITNODIGING Gemeentevergadering, 8 mei 2019, 11 UUR.
Onze jaarlijkse gemeentevergadering vindt plaats in de kerkzaal. De agenda voor de pauze gaat met name over de financiŽle verantwoording en een terugblik van de secretaris. Dit is ook het moment waarop u uw stem kunt laten horen over de gang van zaken binnen onze geloofsgemeenschap
Na de pauze wordt iets verteld over de sociale projecten waar wij jaarlijks collectes voor houden.
Daarna komen we samen rond een gezamenlijke lunch die u wordt aangeboden door de kerkenraad.
We hopen u daar te ontmoeten.
***************************************
Home
Home
 
 
 
Film op maandag 20 mei in de pastorie.
Kijk voor meer informatie bij Activiteiten.