WYSIWYG Web Builder
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
INSPIRATIE - OCHTENDEN

Noteer nu al de data:

. dinsdag 26 september
. dinsdag 17 oktober

We zien beide keren uit naar een gezellig samenzijn in en om de pastorie, met alle ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Thema: KERK OVER DE GRENS.
Op dinsdag 26 september delen we met elkaar wat ons beweegt om bij de kerk te horen, in Nederland maar ook in het buitenland -met name in Spanje. Wat doet die
grens met ons verlangen om er bij te horen en met de manier waarop we mee willen doen? Dat zijn serieuze vragen en het is de bedoeling om daar ontspannen mee aan de slag te gaan.

Thema: DE OORLOG VAN ANDEREN.
Op dinsdag 17 oktober gaan we na hoe actueel de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) nog altijd is vandaag. Nederland was neutraal, maar we zijn niet buiten
schot gebleven.

De zo genoemde "GROOTE OORLOG" heeft diepgaande gevolgen gehad voor de
samenleving , de politiek wereldwijd en voor kerk zijn en voor geloven. Het zijn invloeden, die nog altijd actueel doorwerken en die vragen om herkenning en bezinning.

En wie weet, herinnert u zich nog iets van een opa, die gemobiliseerd werd...
Graag tot ziens in de pastorie.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

INCIDENTELE PROJECTEN.
We gaan een potje maken voor incidentele giften aan lokale/regionale projecten. We hebben nu 3 projecten geselecteerd.


A.  Project4all@ org. Is een organisatie die voedsel ( 4 dagen per week = 1000 warme maaltijden per maand) en kleding geest aan daklozen in deze regio. Tevens wordt steun verleend bij het vinden van huisvesting. Een aantal leden van onze gemeente  zijn daarbij betrokken.

B. Make a Smile.  Een geregistreerde organisatie in Teulada die al 11 jaar bestaat en die steun geeft aan kansarme kinderen en jongeren in de regio.

C. Todos Juntos. Een organisatie die kinderen ( maar ook ouderen)  uit de meest kwetsbare gezinnen in Javea ondersteund. Voorbeelden van steun: schoolmiddelen, brillen, sportkleding en schoenen, hulp bij taalproblemen en kontakten met overheden enz. enz.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onze sociale projecten:

Voedselbanken Denia en Javea
.
Los van de door onze kerk gesteunde sociale / diaconale projecten
draagt onze kerk ook financieel bij aan de door onze Baptisten broeders
en zusters georganiseerde voedselbank in Denia.
In 2020 hebben we besloten om ook de voedselbank van Caritas in
Javea te steunen. Onze steun is hard nodig. Er wordt ieder 4 weken een
keer gecollecteerd voor dit doel.
Totaal steunen we deze voedselbanken met circa 10.000 euro per jaar
Liliane fonds
Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van
de wereld.
Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt
een beperking meestal tot nog meer armoede.
De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans.
Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door
maatschappelijke uitsluiting en stigma's. Samen met lokale organisaties
in Afrika, Azie en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de
levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.
Dankzij 79.495 donateurs en 578 partnerorganisaties kon het fonds in 2021
steun op maat geven aan ruim 57.000 kinderen met een handicap.
https://www.lilianefonds.nl/dit-doen-wij/wat-we-bereiken.

Liliane Fonds:  Gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap
Wist u dat acht van de tien kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld wonen? In veel landen worden deze kinderen niet als volwaardig beschouwd. Ze hebben te maken met uitsluiting en stigmaís. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Samen met lokale organisaties in Afrika, AziŽ en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.
Eye Care foundation.
Onze droom is om een ??einde te maken aan vermijdbare blindheid en slechtziendheid en zo de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van kwetsbare mensen te verbeteren, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten.
Eye Care Foundation streeft naar een wereld waarin een goede staarbehandeling en het voorkomen en behandelen van slechtziendheid bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft.
De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd is er een toename van het aantal mensen die bijziendheid zijn of staar hebben.


Surge for all.

Men zoekt in Afrika een geschikte arts uit en biedt hem een jaar lang een opleiding aan in Valencia. Intussen probeert men door sponsoring de medische apparatuur aan te schaffen om mee te geven als zijn opleiding compleet is.  In het korte bestaan van het project heeft men al enkele chirurgen in een ziekenhuis in Kameroen kunnen plaatsen.

.