WYSIWYG Web Builder
Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
INSPIRATIE - OCHTENDEN

Noteer nu al de data:

Dinsdag 12 december.

Thema:
Godsbeeld en mensbeeld.

We hebben vanuit tal van geloofstradities zeker meer dan een beeld van de mens in relatie tot God. Ook hebben we meer dan een beeld van God tegenover de mens.
Het verlangen van mensen naar duidelijkheid heeft de eeuwen door telkens geleid tot
definities en omschrijvingen.

Soms werden die als enig ware mogelijkheid beschouwd en wee je gebeente als je er anders over dacht of wilde denken. Meer dan eens ontstonden ook andere visies.
Met ruimte en aandacht voor de ervaringen van mensen met God en met elkaar. Al met al levert dat een heel kleurenpallet op aan mensbeelden en Godsvoorstellingen.

Een paar ervan, vooral degene die wij kennen stellen we aan de orde. Hopelijk in een
gesprek, waar deelnemers niet alleen maar luisteren naar de spreker, maar vooral ook
spreken met elkaar. Veel verklap ik niet.

Een dingetje wel: ik heb in elk geval de wijsheid niet in pacht en evenmin het volste gelijk
aan mijn kant. Veel meer dan om gelijk, gaat het om (menselijk) geluk. En ik geloof
oprecht dat het God ook om ons geluk en dat van de hele mensheid te doen is.

Tja,……en als je daarover verder denkt, dan is er nog heel veel te doen! Samenkomst op
dinsdag 12 december, inloop vanaf 10.30 uur, daarna het Thema om 11 uur en om circa
12.30 afsluiting met een hapje en een drankje. Wees welkom!
Ko Brevet, predikant.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REGIONALE PROJECTEN.
We gaan een potje maken voor incidentele giften aan lokale/regionale projecten. We hebben nu 3 projecten geselecteerd.


A.  Project4all@ org. Is een organisatie die voedsel ( 4 dagen per week = 1000 warme maaltijden per maand) en kleding geest aan daklozen in deze regio. Tevens wordt steun verleend bij het vinden van huisvesting. Een aantal leden van onze gemeente  zijn daarbij betrokken.

B. Make a Smile.  Een geregistreerde organisatie in Teulada die al 11 jaar bestaat en die steun geeft aan kansarme kinderen en jongeren in de regio.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Onze sociale projecten:

Voedselbanken Denia en Javea
.

Los van de door onze kerk gesteunde sociale / diaconale projecten
draagt onze kerk ook financieel bij aan de door onze Baptisten broeders
en zusters georganiseerde voedselbank in Denia.

In 2020 hebben we besloten om ook de voedselbank van Caritas in
Javea te steunen. Onze steun is hard nodig. Er wordt ieder 4 weken een
keer gecollecteerd voor dit doel.

Liliane Fonds:Gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap.

Van alle kinderen met een handicap woont 80% in de armste delen van
de wereld.
Armoede is de grootste veroorzaker van handicaps en omgekeerd leidt
een beperking meestal tot nog meer armoede.
De grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans.
Ze worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door
maatschappelijke uitsluiting en stigma's.

Samen met lokale organisaties in Afrika, Azie en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.
Dankzij 79.495 donateurs en 578 partnerorganisaties kon het fonds in 2021
steun op maat geven aan ruim 57.000 kinderen met een handicap.
https://www.lilianefonds.nl/dit-doen-wij/wat-we-bereiken.

Eye Care foundation.
Onze droom is om een ??einde te maken aan vermijdbare blindheid en slechtziendheid en zo de sociaal-economische en sociaal-culturele positie van kwetsbare mensen te verbeteren, zodat ze hun volledige potentieel kunnen benutten.
Eye Care Foundation streeft naar een wereld waarin een goede staarbehandeling en het voorkomen en behandelen van slechtziendheid bereikbaar is voor iedereen die dat nodig heeft.
De afgelopen jaren is er aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar tegelijkertijd is er een toename van het aantal mensen die bijziendheid zijn of staar hebben.


Surg for all.

Men zoekt in Afrika een geschikte arts uit en biedt hem een jaar lang een opleiding aan in Valencia. Intussen probeert men door sponsoring de medische apparatuur aan te schaffen om mee te geven als zijn opleiding compleet is.  In het korte bestaan van het project heeft men al enkele chirurgen in een ziekenhuis in Kameroen kunnen plaatsen.

.