Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
                                        Activiteiten in de komende periode:

Diensten:

Iedere zondag om 11.00u.

Activiteiten:

Er zijn in verband met de Corona-uitbraak geen activiteiten gepland.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
De sociale projecten:

Elke twee weken wordt in de kerk gecollecteerd voor sociale projecten. Nog steeds stelt de kerkenraad zich op het standpunt, dat we het geld moeten besteden aan een klein aantal projecten zodat er geen versnippering optreedt. Behalve het geld dat we op deze manier bijeenbrengen, ontvangen we tevens rente van een legaat dat we in 2005 kregen. Deze beide bedragen, collecten en rente, vormen het kapitaal dat verdeeld wordt onder 'onze sociale projecten'. Een korte beschrijving van elk van deze vier projecten vindt u hieronder.

Surge for all. (Chirurgie voor iedereen.)
Is een Spaans project, opgezet door enkele chirurgen in Valencia. Onder anderen dr. Josť Rubio, gynaecoloog en uroloog.
Anderen zijn gespecialiseerd in oogheelkunde en hart en vaatziekten, tandheelkunde enz. Geheel vrijwillig en zonder betaling gaan ze naar Kameroen en instrueren daar in ziekenhuizen artsen. Men zoekt daar een geschikte arts uit en biedt hem een jaar lang een opleiding aan in Valencia.
Intussen probeert men door sponsoring de medische apparatuur aan te schaffen om mee te geven als zijn opleiding compleet is. In het korte bestaan van het project heeft men al enkele chirurgen in een ziekenhuis in Kameroen kunnen plaatsen. Dr Rubio c.s. blijven enkele weken samen met hen werken en laten hen een contract tekenen voor tenminste 5 jaren om in dat ziekenhuis te blijven werken. Vooral de gynaecologische operaties zijn met sprongen vooruitgegaan, niet alleen in aantal maar vooral in kwaliteit.
Intussen is er al weer een andere arts in Valencia in opleiding in een andere discipline. We hopen mede door onze deelname veel mensen te kunnen helpen door een vakkundige operatie.

Oikokrediet.
Oikocredit is een prachtig project! Het biedt kleine ondernemers in ontwikkelingslanden een financiering op maat aan, geeft deskundig advies en een goede begeleiding. Voordat Oikocredit met een kleine ondernemer in zee gaat, vindt er een grondig onderzoek plaats naar de betrouwbaarheid en worden de plannen bestudeerd, besproken en samen uitgewerkt. In 2005 heeft onze prinses Maxima, als speciale VN-adviseur, veel ontwikkelingslanden en projecten bezocht tijdens het VN-jaar van Microcredit. Kerken in de wereld hebben een speciale Oikocreditzondag ingesteld; in Nederland is volop meegedaan. Een uitspraak tenslotte van onze prinses: "Een belangrijk psychologisch (neven)effect van microfinanciering is dat mensen door economische en sociale insluiting hun waardigheid en zelfvertrouwen herwinnen".

Lilianafonds.
Dit fonds probeert bekendheid te geven aan de wanhopige situatie van miljoenen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden, een 'verborgen ramp' die ongekend groot is maar die zich aan het gezichtsveld onttrekt en daardoor weinig aandacht krijgt. Tegelijkertijd wil het Lilianefonds mensen ervan bewustmaken dat het leven van zo'n kind een heel stuk beter wordt als het de kans krijgt te revalideren. In samenwerking met lokale personen verleent het Lilianefonds rechtstreekse, kleinschalige, persoonsgerichte hulp. Daarbij wordt gekeken naar alle factoren die belangrijk zijn voor hun welzijn. Einddoel van de revalidatie is dat het kind niet meer aan de kant staat, maar zo actief mogelijk deel uitmaakt van het gezin, van de lokale gemeenschap en van de maatschappij. De hulp bestaat uit (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, (speciaal) onderwijs, vakopleidingen en ondersteuning bij de opbouw van een zelfstandig bestaan. (overgenomen van de website van het Lilianafonds).

Eye Care Foundation.
De stichting Oogzorg wereldwijd stelt zich ten doel: het bestrijden van een groot sociaal-economisch probleem t.w. onnodige en vermijdbare blindheid. Naar schatting 50 miljoen blinden in voornamelijk arme landen wachten op hulp. De stichting is actief in Nepal, Pakistan, Indonesie, Vietnam, India Djibouti en Ghana. Opgericht in 1984 met als doel directe hulp, is het accent in de loop der jaren verschoven naar structurele hulp, gebaseerd op het principe van zelfredzaamheid

Voedselbank.
Los van de door onze kerk gesteunde sociale projecten draagt onze kerk ook financieel bij aan de door onze Baptisten broeders en zusters georganiseerde voedselbank in Denia die in een grote behoefte voorziet. De bijdragen aan deze voedselbank komen ten laste van de diaconale collecten. Tevens steunt onze kerk met man-(vrouw)kracht het zogeheten "eetkamer project".
Vijf dagen per week worden er aan mensen die aan de rand van het bestaansminimum leven, warme maaltijden verstrekt. Deze maaltijden bestaan uit een voor- en een hoofdgerecht en een dessert.
Mensen die deze maaltijden komen nuttigen zijn aangewezen door de burgergemeente Denia.