Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Predikanten
Columns
Wij zijn een Interkerkelijke gemeente. Mensen met verschillende achtergronden, meningen en zienswijzen over geloof en christendom zijn bij ons welkom. Elkaars mening wordt gerespecteerd. "Interkerkelijk" houdt diversiteit in.

Er zijn nogal wat mensen, veelal theologen, die over godsdienstige zaken schrijven. Ook bij hun vind je verschillende zienswijzen, weliswaar uit dezelfde bron geput, maar verschillend verwoord en beleefd.

In de rubriek columns proberen we aan deze verscheidenheid een stem te geven, zowel vanuit de traditionele hoek als de vrijzinnige en wat daar tussen ligt. Dat kan een impuls geven aan onze eigen gedachten en meningen.

Een aantal mensen heeft zich bereid verklaard min of meer regelmatig op deze website te publiceren.
In een aantal gevallen mogen wij ook gebruik maken van bestaand of al eerder uitgegeven werk.
Hartelijk dank daarvoor.

De inhoud van de geplaatste columns is de persoonlijke mening van de schrijvers.
Zij kiezen onderwerp en uitwerking.
Er wordt vanuit onze gemeente niet geredigeerd. Een columnist bepaalt eigen inhoud en grenzen.