Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Privacyverklaring Nederlandse Interkelijke gemeente Denia
Home
 
 
 
 
 

 

Een introductie:

 

Sinds 1975 is in Denia een Nederlandse Interkerkelijke Gemeente gevestigd: een actieve gemeente, die mensen van diverse kerkelijke gezindten een thuis wil bieden voor het beleven van hun geloof.

Interkerkelijk houdt dan ook in: het Evangelie bezien vanuit verschillende standpunten en met respect voor elkaars overtuigingen. Dat doen zowel gemeenteleden als voorgangers.

 

Er worden predikanten uitgenodigd, die gedurende twee of drie maanden de diensten leiden en het pastoraat verzorgen. Daarnaast worden open morgens georganiseerd, waarin over allerlei zaken wordt gediscussieerd, filmavonden, lezingen enz. enz.

Kortom: een bloeiende gemeenschap aan de Costa Blanca!

 

Vanuit ons geloof staan wij midden in het leven.

Geloven is voor ons verrtrouwen en leven, zoals God het heeft bedoeld.

Daarbij vinden wij in de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie.

Dat geeft ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.

Daarom vormen wij een geloofsgemeenschap.

Iedereeen is bij ons welkom, ongeacht culturele of religieuze achtergrond

 

Een rechtvaardige samenleving is, waar wij ons voor inzetten.

Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties gaan wij niet uit de weg.

 

Financiele verantwoording
Kerkvoogdij

 

Onze kerk is vanaf 5 september weer open.

Gedwongen door de ons opgelegde regels van het Generalitat Valenciana is ons kerkgebouw uitsluitend toegankelijk voor volledig gevaccineerden die er tevens mee instemmen om gedurende de duur van de dienst een mondkapje te dragen.

 

Graag van tevoren aanmelden op: ned.int.gem.denia@gmail.com

NB: de dienst wordt iedere week opgenomen en is vanaf de website te beluisteren.

 

WYSIWYG Web Builder