Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia
Een Introductie:
Sinds 1975 is in Denia een Nederlandse Interkerkelijke Gemeente gevestigd: een actieve gemeente, die mensen
van diverse kerkelijke gezindten een thuis wil bieden voor het beleven van hun geloof.
Interkerkelijk houdt dan ook in: het Evangelie bezien vanuit verschillende standpunten en met respect voor elkaars
overtuigingen. Dat doen zowel gemeenteleden als voorgangers.

Er worden predikanten uitgenodigd, die gedurende twee of drie maanden de diensten leiden en het pastoraat
verzorgen. Daarnaast worden open morgens georganiseerd, waarin over allerlei zaken wordt gediscussieerd,
filmavonden, lezingen enz. enz.
Kortom: een bloeiende gemeenschap aan de Costa Blanca!

Home
Home
 

 
 
Gegevens Kerkvoogdijstichting
Privacy Statement Kerk Denia