Nederlandse Interkerkelijke Gemeente Denia

De volgende gegevens dienen vanaf 2014 voor iedereen toegankelijk te zijn:
Gegevens Kerkvoogdijstichting Denia.

Naam.
De Stichting draagt de naam: Stichting tot beheer van de stoffelijke belangen in Nederland van de Interkerkelijke Gemeenschap te Denia, Spanje, afgekort: de Kerkvoogdijstichting of KVS.

Het RSIN of het fiscaalnummer.
Het RSIN / fiscaalnummer ANBI is 816040072.

Contactgegevens.
Heer P. Beishuizen RA,  Diepevaart 15,  5663 AW Geldrop.
De Kerkvoogdijstichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41180362. De bedrijfsnaam is Kerkvoogdijstichting of KVS.


Bestuurssamenstelling.
Heer P. van der Brugge   voorzitter  ( tevens penningmeester kerkenraad).
Heer A.P. Gerth               secretaris.
Heer P. Beishuizen          penningmeester.
Heer C. Pors                    lid              ( tevens voorzitter kerkenraad).

Doelstelling en Beleidsplan.
Het verlenen van bijstand op materieel en immaterieel gebied in Nederland aan de Interkerkelijke Gemeente ( IKG) in Denia
Beheer bank- en spaarrekeningen en regelen betalingsverkeer in Nederland
van de IKG in Denia.
(Zo betalen wij de reiskosten van de gastpredikanten en maken aan vier sociale projecten, waarvoor gecollecteerd is in Spanje, geld over.
Voeren van de administratie.
Onderhouden van de roerende  en onroerende zaken, die haar door de IKG in Denia
zijn toevertrouwd.
Het kerkgebouw en de pastorie in Denia zijn eigendom en ingebracht in de Nederlandse Stichting.
( Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan de oprichters van de Stichting of aan hen, die deel uitmaken van de organen van de Stichting).

Beloningsbeleid.
Er zijn geen personen, zowel in Nederland als in Spanje, die een beloning ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Spreekt uit de genoemde doelstelling en het beleidsplan.

FinanciŽle verantwoording.
Klik HIER voor de actuele balans en winst- en verlies rekening.